Zadzwoń: + 48 792-790-190       Napisz: alladyn.jaworzno@gmail.com

ZAPISY - REKRUTACJA I OPŁATY

Niepubliczne Przedszkole "Alladyn"

AKTUALNIE trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

 

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024 wg tabeli opłat stanowiącej załącznik do umowy, w tym m.in.:­

 • opłata wpisowa 320 zł (płatność raz w roku)
 • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący), w cenie dodatkowe zajęcia: dogoterapii, rytmika, twórcze eksperymenty plastyczno-techniczne, zajęcia stymulująco-kompensacyjne, gimnastyka buzi i języka, języka angielskiego:
  • 395 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1400
  • 445 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1500
  • 485 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1600
  • 535 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1730
 • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków (18,00 zł./dzień, w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)

   


  Zapisy uzupełniające w trakcie roku szkolnego 2022/2023
  - dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

   

  Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 wg tabeli opłat stanowiącej załącznik do umowy, w tym m.in.:­

  • opłata wpisowa 320 zł (płatność raz w roku)
  • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący), w cenie dodatkowe zajęcia: dogoterapii, rytmika, twórcze eksperymenty plastyczno-techniczne, zajęcia stymulująco-kompensacyjne, gimnastyka buzi i języka, języka angielskiego:
   • 345 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1400
   • 395 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1500
   • 435 zł./miesiąc za pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola  - do godz. 1730
  • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków (16,50 zł./dzień, w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)

 

Klub dziecięcy "Alladyn"

AKTUALNIE trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

 Odpłatność za usługi w klubie wg tabeli opłat, w tym:

 • opłata wpisowa 350 zł (płatność raz w roku)
 • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący)
  Informujemy, że opieka nad dziećmi w Klubie dziecięcym „Alladyn” w Jaworznie dotowana jest:
  • ze środków budżetu Miasta Jaworzna  -  wysokości 300 zł./miesiąc (umowa zawarta z Gminą Miasta Jaworzna w dniu 2 stycznia 2023 r.  nr WZ-PS.3032.8.2023) zgodnie  z Uchwałą Nr XLV/602/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie będący osobami fizycznymi prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Miasta Jaworzna
   WAŻNE:
   • Dotacja obejmuje 21 dzieci i obowiązuje do 31.12.2023 r.
   • Dotacja jest udzielana, pod następującymi warunkami (§1 i 2 w/w umowy).
    • dziecko zamieszkuje na terenie miasta Jaworzna,
    • dziecko jest objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie (przez dziecko objęte opieką w danym miesiącu rozumie się: dziecko zapisane do klubu dziecięcego, obecne w klubie co najmniej raz w miesiącu, którego rodzice/opiekunowie prawni uiścili opłatę za pobyt dziecka w danym miesiącu zgodnie z umową zawartą z prowadzącym Klub)

      

 • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków (18,00 zł./dzień, w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)
 • Zapisy uzupełniające w trakcie roku szkolnego 2022/2023 - dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

   Odpłatność za usługi w klubie wg tabeli opłat, w tym:

  • opłata wpisowa 350 zł (płatność raz w roku)
  • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący)
   Informujemy, że opieka nad dziećmi w Klubie dziecięcym „Alladyn” w Jaworznie dotowana jest:
   • ze środków budżetu Miasta Jaworzna  -  wysokości 300 zł./miesiąc (umowa zawarta z Gminą Miasta Jaworzna w dniu 2 stycznia 2023 r.  nr WZ-PS.3032.8.2023) zgodnie  z Uchwałą Nr XLV/602/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie będący osobami fizycznymi prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Miasta Jaworzna
    WAŻNE:
    • Dotacja obejmuje 21 dzieci.
    • Dotacja jest udzielana, pod następującymi warunkami (§1 i 2 w/w umowy).
     • dziecko zamieszkuje na terenie miasta Jaworzna,
     • dziecko jest objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie (przez dziecko objęte opieką w danym miesiącu rozumie się: dziecko zapisane do klubu dziecięcego, obecne w klubie co najmniej raz w miesiącu, którego rodzice/opiekunowie prawni uiścili opłatę za pobyt dziecka w danym miesiącu zgodnie z umową zawartą z prowadzącym Klub)

       

  • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków (16,50 zł./dzień, w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)