Zadzwoń: + 48 792-790-190       Napisz: alladyn.jaworzno@gmail.com

ZAPISY - REKRUTACJA I OPŁATY

 

Niepubliczne Przedszkole "Alladyn" rok szkolny 2024/2025 

AKTUALNIE trwa rekrutacja dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

Niepubliczne Przedszkole "Alladyn"  rok szkolny 2023/2024

Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024 (ceny obowiązujące od 01.02.2024 r.) wg tabeli opłat stanowiącej załącznik do umowy, w tym:

 • opłata wpisowa  (płatność raz w roku)
 • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący), w cenie dodatkowe zajęcia: dogoterapii, rytmika, twórcze eksperymenty plastyczno-techniczne, zajęcia stymulująco-kompensacyjne, gimnastyka buzi i języka, języka angielskiego:
 • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków (w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)

   

 

Klub dziecięcy "Alladyn" rok szkolny 2024/2025 

AKTUALNIE trwa rekrutacja dokumenty rekrutacyjne zamieszczamy poniżej :

Klub dziecięcy "Alladyn" rok szkolny 2023/2024

 Odpłatność za usługi w klubie (ceny obowiązujące od 01.02.2024 r.) wg tabeli opłat, w tym:

 • opłata wpisowa  (płatność raz w roku)
 • opłata za czesne (płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący)
  Informujemy, że opieka nad dziećmi w Klubie dziecięcym „Alladyn” w Jaworznie dotowana jest:
  • ze środków budżetu Miasta Jaworzna  -  wysokości 300 zł./miesiąc (umowa zawarta z Gminą Miasta Jaworzna w dniu 3 stycznia 2024 r.  nr WZ-PS.3032.8.2024) zgodnie  z Uchwałą Nr XLV/602/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie będący osobami fizycznymi prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Miasta Jaworzna
   WAŻNE:
   • Dotacja obejmuje 23 dzieci i obowiązuje do 31.12.2024 r.
   • Dotacja jest udzielana, pod następującymi warunkami (§1 pkt 2 w/w umowy).
 • opłata za wyżywienie wg ilości zadeklarowanych posiłków ( w tym 5 posiłków)  - płatność miesięczna "z góry" do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (odliczenia za nieobecności dziecka w miesiącu następnym)