Zadzwoń: + 48 792-790-190       Napisz: alladyn.jaworzno@gmail.com

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

   

W Niepublicznym Przedszkolu "Alladyn" zapewniamy:

 1. Profesjonalną edukację przedszkolną w wymiarze do 11 godzin dziennie, w tym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz jej rozszerzenie poprzez cotygodniowe zajęcia dodatkowe obejmujące między innymi n.w.:
  • „Muzyka dla Smyka” – zabawy muzyczno-ruchowe
  • „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy wspomagające rozwój mowy/
  • „Akademia Małego Artysty” – twórcze eksperymenty plastyczno techniczne
 2. Plan dnia uwzględniający potrzeby dzieci i zalecane warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj.:
 3. Możliwość skorzystania przez dziecko z czterech posiłków: pierwszego  śniadania, drugiego śniadania, obiadu, pierwszego podwieczorku oraz drugiego podwieczorku.
 4. Wyprawkę do zajęć dla każdego dziecka.
 5. Naukę języka angielskiego i niemieckiego.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców, w tym między innymi:
  a) wsparcie realizowane przez zatrudnionych specjalistów (pedagoga specjalnego, logopedę , terapeutę pedagogicznego)
  b) zajęcia dogoterapii

Nasze priorytety:

Rozwijamy osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości, zapewniając atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych, wspomagamy dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, współdziałając z rodzicami i środowiskiem, kształtujemy tożsamość narodową. Misją naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju dzieci, zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości, wspieranie działań wychowawczych.

Ponadto na życzenie:

Zapewniamy dzieciom uczestnictwo w innych zajęciach dodatkowych (poza oferowanymi w ramach czesnego, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu), zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustalamy razem z Państwem dostosowując go do potrzeb i oczekiwań Waszych dzieci.