Zadzwoń: + 48 792-790-190       Napisz: alladyn.jaworzno@gmail.com

O KLUBIE DZIECIĘCYM

Funkcjonujemy na podstawie:

  1. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna pod numerem WZ.7332.1.7.2015.
  2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (U. z 2020 r. poz. 326, 568)

Dysponujemy:

Bazą dla 18 Podopiecznych.
Do realizacji celów statutowych klubu placówka posiada:
  1. salę edukacyjną z wydzieloną częścią zapewniającą miejsce na odpoczynek dla dzieci,
  2. toalety dla dzieci i dorosłych,
  3. szatnię dla dzieci,
  4. pomieszczenie administracyjno- socjalne,
  5. plac zabaw.